Aktuar

Usługi Aktuarialne

O NAS

AKTUAR to profesjonalne i nowoczesne biuro aktuarialne.

W szczególności oferujemy Państwu usługę wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, niewykorzystane urlopy i pozostałe zobowiązania. Specjalizujemy się także w innych wyliczeniach aktuarialnych niejednokrotnie wymagających zastosowania zaawansowanych metod statystyki czy matematyki finansowo-ubezpieczeniowej.

DLACZEGO MY?

PROFESJONALIZM: Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, a wszystkie nasze raporty podpisywane są przez licencjonowanego aktuariusza.

CZAS: Wyceny rezerw na świadczenia pracownicze dokonujemy w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu dostarczenia nam kompletu niezbędnych danych.

WYGODA: Dla wygody naszych Klientów współpraca odbywa się niemal wyłącznie online i telefonicznie, chyba że zadanie wymaga np. naszej osobistej obecności w Państwa biurze.

CENA: W parze z najwyższą jakością wykonywanych usług idą także atrakcyjne i konkurencyjne ceny.

OFERTA

Czym się zajmujemy?


REZERWY PRACOWNICZE

Specjalizujemy się wycenie rezerw na świadczenia pracownicze takie jak:

 • odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne
 • nagrody jubileuszowe
 • niewykorzystane urlopy
 • ekwiwalenty energetyczne, deputaty węglowe
 • inne zobowiązania

ANALIZY AKTUARIALNE

Oferujemy również następujące usługi:

 • zaawansowane analizy statystyczne
 • wycena instrumentów pochodnych
 • tworzenie narzędzi usprawniających procesy aktuarialne

SZKOLENIA

Prowadzimy ponadto szkolenia z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze oraz kursy przygotowujące do egzaminów aktuarialnych, zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.

REZERWY PRACOWNICZE

Jak wygląda proces naliczenia rezerw na świadczenia pracownicze? Przebiega on w następujących krokach:

Krok 1. Przesłanie przez Państwa:

 • indywidualnych danych dotyczących pracowników: wiek, staż, płeć, wynagrodzenie
 • zbiorczych danych zakładu pracy: rotacja pracowników, prognozowany wzrost wynagrodzeń, wewnętrzne zasady przyznawania świadczeń
 • raportu z ostatniej wyceny rezerw

Krok 2. Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze przez aktuariusza. Konsultacja wstępnych wyników z Klientem, ewentualne korekty i zmiany przed ostateczną wyceną.

Krok 3. Przygotowanie podpisanego przez licencjonowanego aktuariusza raportu, zawierającego wyniki rezerw na świadczenia pracownicze, opis metodologii i przyjętych założeń.

Dlaczego możemy być potrzebni?

Ze względu na skomplikowane obliczenia przy wycenie rezerw, Krajowy Standard Rachunkowości 6 (KSR 6) i Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 (MSR 19) zalecają pomoc aktuariusza:

„Zalecaną metodą szacowania rezerw na te świadczenia jest wycena aktuarialna. Wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy aktuariusza, albowiem ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Aktuariusz może wycenić rezerwy na: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe, dodatki stażowe, opiekę medyczną itp.”, KSR 6, art. 4.7.

„W niniejszym standardzie zaleca się jednostkom – nie wprowadzając jednak takiego wymogu – korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed końcem okresu sprawozdawczego.”, MSR 19, art. 59.

AKTUARIUSZ

Od lat aktuariusze, matematycy i statystycy znajdują się w ścisłej czołówce uznawanych za najlepsze zawodów świata. Nasz zespół tworzą prawie wyłącznie osoby o wymienionych specjalizacjach. Kim jest aktuariusz?

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
"Aktuariuszem jest osoba fizyczna wykonująca czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki, wpisana do rejestru aktuariuszy."

Z kolei idąc za Wikipedią:
"Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze)."

KONTAKT

Prosimy o kontakt mailowy, odpowiemy w ciągu 24 h.

Adres korespondencyjny:

AKTUAR Usługi Aktuarialne

Tomasz Choczewski

ul. Mazowiecka 11/49

00-052 Warszawa